Triển vọng Đô la Úc: Hiệp sĩ Fed Đô la Mỹ Vua của thế giới

Đồng Đô la Úc gắn chặt với thị trường chứng khoán toàn cầu và chuyển động của nó chủ yếu được quyết định bởi những thay đổi trong ‘tâm lý rủi ro’. Khi thị trường chứng khoán toàn cầu đang tăng, đô la Úc thường tăng giá, trong khi chúng giảm giá khi thị trường chứng khoán toàn cầu đang suy giảm. Quyết định của Fed vào thứ Tư tuần này về lãi suất sẽ rất quan trọng đối với Đô la Úc.

Tình hình hiện tại đối với đồng đô la Úc còn xa lý tưởng. Đồng tiền này đang có xu hướng giảm và có thể nó có thể tạo ra một mức thấp mới. Mặc dù có một số yếu tố tác động đến đồng đô la Úc, nhưng sức mạnh và ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ vẫn là trung tâm.

Đồng đô la Úc đã giảm gần 2% so với Đồng bạc xanh kể từ khi báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy sự phục hồi từ mức đáy của tháng Bảy. Trong khi đó, đồng đô la New Zealand đã giảm xuống dưới mức 0,6, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP của nước này tăng 1,7% so với quý trước.

You may also like...