quotation la gi

Khi bạn đang nói về giá trị của một loại tiền tệ, thuật ngữ “báo giá nào có hiệu lực” thường được sử dụng. Cũng có thể nhận được một cái gì đó gọi là “giao hàng được đảm bảo” khi mua một giao dịch ngoại hối. Trước đây là một sự đảm bảo hơn về giá trị của hàng hóa và dịch vụ và thường ở dạng tiền gửi không hoàn lại.

Một báo giá trong forex thường giống như một sự đảm bảo hơn là tiền thực tế. Khi số tiền quy định đã được thanh toán đầy đủ, công ty sẽ giữ hàng cho đến khi nhận được số tiền. Điều này giúp người mua tránh được nghĩa vụ thanh toán.

Cũng có thể có được các điều khoản khác sẽ giúp trang trải chi phí của hàng hóa. Những ví dụ này bao gồm bảo hành tiêu chuẩn của hàng hóa được bán và trong một số trường hợp giảm giá hai mươi phần trăm giá trị của hàng hóa.

Trong phiên bản hàng hóa và dịch vụ ngày nay, những thứ này thường được cung cấp cho khách hàng bằng thẻ tín dụng. Thông thường, tiền phải được trả trước cho thẻ và phần còn lại có thể được trả sau thông qua công ty. Tuy nhiên, chính công ty thẻ giữ chi phí của hàng hóa và vì vậy người ta nên kiểm tra xem hàng hóa có thực sự giống như được trích dẫn hay không.

Quotation la gi: trong phiên bản ngày nay của internet, các dịch vụ giao hàng thường được thực hiện với việc sử dụng các công ty bưu chính. Đối với các mục đích của dịch vụ này, có thể đáng để kiểm tra xem hàng hóa có thực sự giống nhau hay không.

Đôi khi các dịch vụ đạt tiêu chuẩn hoặc tốt hơn nhưng những dịch vụ này chỉ có thể được cung cấp cho một số người nhất định và do đó có thể đáng để tìm hiểu từ họ chính xác cách họ đối phó với việc giao hàng như vậy. Đôi khi có thể đáng để kiểm tra xem phí vận chuyển có giống như được trích dẫn cho các sản phẩm hay không.

Trong một số hàng hóa và dịch vụ nhất định, thời gian giao hàng có thể khác nhau. Nếu đây là trường hợp, có thể tìm ra thời gian hàng hóa được giao.

Khi tìm kiếm các trích dẫn trong forex, thật khôn ngoan khi rõ ràng về yêu cầu của bạn là gì. Nó có thể hữu ích để tìm ra những mặt hàng được bao phủ bởi báo giá để bạn có thể so sánh. Nó thường có thể đàm phán giá cả.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group

You may also like...