Category: bài viết ngoại hối

séc là gì

séc là gì

Đối với những người không quen thuộc với thuật ngữ này, SEC trong thị trường Forex là viết tắt của Ủy ban trao đổi bảo mật....

quotation la gi

quotation la gi

Khi bạn đang nói về giá trị của một loại tiền tệ, thuật ngữ “báo giá nào có hiệu lực” thường được sử dụng. Cũng có...